Bel ons t +31 (0)10 465 57 57 · info@bastaenkat.nl

Locatietrainingen

Uw medewerkers hebben op verschillende locaties contact met de klanten. Over het algemeen onderscheiden we:

  • Op huisbezoek
  • Aan de balie en/of in de spreekkamer (publieksruimte)
  • Aan de telefoon
  • In de buitenruimte

Elke locatie heeft een eigen dynamiek, maar in elke situatie wilt u de veiligheid van uw medewerkers kunnen waarborgen. De cursisten hebben in het voorgaande programma kennis en inzichten opgedaan. Tijdens de Locatietraining gaan we deze kennis toepassen aan de hand van praktijksituaties. Boosheid wil gehoord worden, agressie wil jou raken. In de verschillende Locatietrainingen leren ze deze manier van kijken toe te passen in praktijksituaties. Met onze acteur zetten we spelsituaties neer, zodat we allemaal over hetzelfde praten. Tijdens het spel gaat het dan ook niet over hoe jij het doet, maar over de processen die spelen tijdens de interactie en hoe we deze kunnen sturen. Meer informatie en het aanvraagformulier vindt u hieronder.

Elke locatie biedt ons de kans op regievoering

Praktische informatie

  • Duur: 1 dagdeel
  • Aantal cursisten: maximaal 15 (m.u.v. Huisbezoeken, maximaal 10)
  • Acteur: ja

Elk type Locatietraining heeft een eigen specifieke inhoud. Deze inhoud is in de blokken hieronder in het kort terug te vinden. We merken voorafgaand aan onze trainingen vaak dat medewerkers opzien tegen de acteur. Men heeft vaak slechte ervaringen en voelt zich op een podium staan terwijl de collega’s toekijken of je het wel kunt. De klassieke acteur bouwt het conflict op en gaat op zoek naar de grens en daar dan iets overheen om te kijken hoe je reageert onder druk. Briesend en schreeuwend op een paar centimeter van je gezicht. De ervaring leert dat het leereffect minimaal is. De zenuwen die cursisten hebben voorafgaand, tijdens en na het rollenspel zorgen ervoor dat er weinig wordt opgenomen van de stof. Onze acteur wordt ingezet om door spel een situatie neer te zetten, zodat we allemaal naar hetzelfde kijken. We vragen medewerkers het beeld te vullen, wat zij op dat moment zeggen zal geen effect hebben. Deze klant reageert niet op onze doorgaans effectieve gespreksvaardigheden. We vragen de cursisten om suggesties en proberen deze telkens uit.

Locatietraining Huisbezoek

U wilt uw medewerkers zo veilig mogelijk op huisbezoek laten gaan bij klanten. Daar zullen ze een uitwedstrijd spelen: ze hebben minder controle over de omgevingsfactoren dan de klant. Goede reden eenduidige afspraken te maken over wat wel en wat niet kan. We doorlopen het huisbezoek van begin tot einde.

Vraag deze training aan

Locatietraining Publieksruimte

U wilt uw medewerkers leren om te gaan met lastige klanten aan de balie of in de spreekkamers. In deze situaties spelen uw medewerkers een thuiswedstrijd. Laten we hier maximaal gebruik van maken door de lastige klant niet het probleem te laten zijn van de individuele medewerker, maar van de organisatie.

Vraag deze training aan

Locatietraining Telefoon

De ervaring leert dat telefonische gesprekken vaak heftiger verlopen dan face-to-face gesprekken. Het is dan ook een onnatuurlijke manier van intermenselijk contact: wel geluid, maar geen beeld. We leren uw medewerkers regie te krijgen over contacten met lastige klanten. en we bespreken vervolgacties.

Vraag deze training aan

Locatietraining Buitendienst

Medewerkers van de Buitendienst krijgen veel te maken met boze en agressieve burgers. Desgevraagd geeft deze doelgroep aan geen last te hebben van agressie. Het doet ze niks. Tijdens de trainingen komen altijd verhalen naar boven die het tegendeel bewijzen. Juist deze groep heeft behoefte aan steun vanuit de organisatie.

Vraag deze training aan

Onze aanpak helpt u als organisatie, team en medewerker om regie te hebben in het contact met zich misdragende burgers. Een proactieve aanpak die uitgaat het probleem legt bij de agressieve klant.

Meer informatie over de Divosamethode

Vraag deze training aan

Uw naam

E-Mail

Telefoonnummer

Meer informatie