Bel ons t +31 (0)10 465 57 57 · info@bastaenkat.nl

Verwarde personen

Sinds 2011 kennen we het containerbegrip ‘verwarde personen’.

In de moderne opvatting over zorg en hulpverlening zijn mensen zo lang mogelijk zelfstandig. Noodzakelijke ondersteuning geven we liefst in een normale woonomgeving. Als mensen dan toch in een aangepaste woonvoorziening moeten wonen dan vinden we die bij voorkeur ook in een gewone woonwijk. Deze zogeheten vermaatschappelijking leidt soms tot overlast en onbegrip bij de omgeving.

Ook dienst- of hulpverleners krijgen hiermee te maken. Wellicht doen mensen met een beperking een beroep op uw diensten. Of anders heeft u te maken met hulpvragen van de omgeving door onbegrip of overlast.

Dit vraagt om kennis en begrip van de problematiek, die twee invalshoeken kent:

• Sociaal-maatschappelijke problematiek.
• Specifieke ziektebeelden of beperkingen.

Voorbeelden van sociaal-maatschappelijke problematiek zijn:
Schulden, huisvestingsproblematiek, laag of verkeerd opleidingsniveau, gebrekkige sociale vaardigheden, zoals sollicitatievaardigheden.

Voorbeelden van ziektebeelden zijn: ADHD, ADD, ASS (lichte of zwaardere) verstandelijke beperkingen, niet aangeboren hersenletse, niet specifieke gedragsproblematiek, borderline, schizofrenie

De sociaal-maatschappelijke problematiek en ziektebeelden werken op elkaar in.

In ons programma Verwarde personen | mensen met een beperking komen beide invalshoeken in hun onderlinge samenhang aan de orde. Cursisten leren ziektebeelden hoe ze een beeld van de samenhangende maatschappelijke problematiek krijgen door de goede vragen te stellen en de juiste informatie op te vragen. We leren hen hoe in de communicatie rekening te houden met mens en omgeving en wat je beter wel of niet doet.

Verwarde mensen en mensen met een beperking vormen een steeds groter deel van onze doelgroep. Kennis en vaardigheden helpen om onze doelen te bereiken.

Maatwerk

Dit onderwerp vraagt altijd om maatwerk. Na een verkennend gesprek spreken we af hoe we uw medewerkers het best kunnen bedienen. Voorbeelden van onze mogelijkheden zijn:

Cursus
We leren uw medewerkers in een cursus de meest voorkomende ziekten en beperkingen te (h)erkennen. Vanzelfsprekend geven we ook handvatten voor de omgang met de problematiek en waar je op let in je communicatie.

Als er al kennis is
Tijdens teambijeenkomsten of in de vorm van één op één begeleiding verdiepen we kennis die uw medewerkers nu al hebben. We maken daarbij gebruik van casuïstiek die medewerkers zelf inbrengen.

Coaching
Als uw medewerkers problemen verwachten rond een bepaalde situatie dan kunnen we de kwestie vooraf doorspreken. We adviseren hen hoe ze het gesprek in kunnen gaan, we wijzen hen zaken waarop ze bedacht moeten zijn. De coaching stemmen we af op de mogelijkheden en vaardigheden van de medewerker.

Evalueren
Na bepaalde situaties of incidenten kunnen we met individuele medewerkers of teams evalueren om lessen te trekken voor de toekomst.

Vraag deze training aan

Uw naam

E-Mail

Telefoonnummer

Meer informatie